2013

Srpski Kungfu Vušu Savez

Srpski Kungfu Vušu Savez je dobrovoljan, nevladin, nepolitičan i neprofitan nacionalni granski savez u oblasti kungfu vušu sporta za Republiku Srbiju.

U Srpski Kungfu Vušu Savez se udružuju kungfu vušu klubovi kao i druge sportske organizacije i savezi koji su registrovani u skladu sa zakonom za bavljenje kungfu vušu sportom kao vidom delatnosti. U Savez se mogu udružiti i druge zainteresovane organizacije iz oblasti sporta.

Korisni Linkovi

Kalendar događaja 2019.

Load More